Záznamy

Kontrola presnosti záznamov

Prehľad záznamov

Používanie návrhov vydavateľa

Spravovanie výkonu záznamov

Šablóna firemných záznamov

Úprava profilov

Správa otázok a odpovedí na Googli

Multimediálny obsah

Kontrola podobností záznamov

Správa duplicitných záznamov

Zverejnenie príspevkov v službe GMB